Tanulás Könnyítő Program leírás

A környezetünkben és az mai oktatási rendszerben felmerülő problémákból és az eddigi tapasztalatainkból arra a következtetésre jutottunk, hogy egy komplex módszer kidolgozására és alkalmazására van szükség. 

A módszerrel kapcsolatban a következő elvárások fogalmazódtak meg: 

  • fontos, hogy elősegítse a gyermek idegrendszeri érését (a különböző agykérgi funkciók összehangolása, hogy a magasabb szintű tanulási folyamatok beinduljanak, vagyis figyelme koncentráltabb lesz, gyorsabban tanul, és kevesebb hibát vét)
  • előmozdítsa a gyermekben a tanulási motivációt. Ezt kezdetben külső hatásokkal próbáljuk elősegíteni, de a cél az, hogy a belső motiváció is kialakuljon a tanulással kapcsolatban. 
  • Kutatások igazolják, hogy motivált agynál az idegrendszer gyorsabban reagál és elő tudja hívni a megfelelő tudását, és megtalálhatja a megoldást. A belső motiváció elősegíti az agy biokémiai folyamatát, a transzmitterek termelődését, melyek megléte alapvető az ingerek átvitelében.
  • igazodjon a gyermek életkori sajátosságaihoz, ezáltal szívesen végezze a gyermek.
  • vegye figyelembe a NAT által előírt követelményrendszert.

 Alapelvünk: 

Azt feltételezzük, ha a gyermek felé olyan ingereket, mozgásokat és játékos gyakorlatokat közvetítünk, melyek megfelelnek a fenti kritériumoknak, a tanuláshoz szükséges alapvető képességeik érettebbé válnak, a külső motiváció segítségével pedig rávezetjük őket a tanulás örömére. Később ezek a funkciók kisebb ingerekre is aktivizálódnak, hétköznapi szinten úgy látjuk, hogy ráérez a siker ízére. 

Kárpáti Anikó

Kárpáti Anikó

szakmai igazgató

bemutatkozás

Kárpáti Anikó, szervezetünk szakmai vezetője 20, gyermekek között töltött év tapasztalata, számos szervezett továbbképzés és folyamatos önképzés mellett vezette be 2008-ban azokat a foglalkozásokat, melyeken a tervezett módszer elemeit használtuk fel.

Munkájához a nap mint nap tapasztalt sikerek mellett az is erőt adott, hogy a módszert és az arra épülő programot 2009-ben a NESsT–Citi Társadalmi Vállalkozásfejlesztő Versenyén különdíjjal értékelték, mint Közép- és Kelet-Európában működő, kiemelkedően teljesítő nonprofit társadalmi vállalkozás munkáját.

Mi is ez a TKP? 

Egy olyan módszer melynek fő célja:

A tanulási motiváció előmozdítása, az idegrendszer érésének elősegítése, az alapvető tanulási képességek fejlesztése, az iskolai követelményrendszert, a gyermek életkori sajátosságait figyelembe véve játékos kihívást jelentő feladathelyzetekben a gyakorlati tudás megszerzése. 

További céljaink: 

  • matematikai képességek fejlesztése nagy mozgással, akadálypályával
  • mértékegységek fogalmának gyakorlati megtapasztalása sok kísérletezéssel
  • szövegértés, szövegalkotás fejlesztése érdekes motiváló játékokkal
  • problémamegoldó gondolkodás, kudarctűrő magatartás fejlesztése, alakítása
  • egészséges önbizalom fejlesztése, szorongás oldása 

Várható eredmények:

A gyermek tanulási motivációja látványosan nő, nem csak a fejlesztési órákon, hanem az iskolában is. Érdeklődőbbek lesznek, órai magatartásuk javul, tanulási eredményekben folyamatos fejlődés tapasztalható. Feladatmegoldó képességük javul, önbizalmuk pozitív irányba fejlődik! 

Eddig elért eredmények:

Kis létszámú tesztcsoportban négy éve foglalkozunk gyerekekkel a tervezett módszer elemeinek a felhasználásával. Néhány gyereket megvizsgáltunk, és már 6 órán való részvétel után 50 %-os javulás mutatkozott a gyakorlati tudásukra alapozott feladatok megoldásában.

A gyakorlati megtapasztalás eredményeként (hogy a gyerekek látták, megfogták, töltötték, némely esetben akár megitták) valós tudásra tettek szert.

A módszert adaptált formában, egyéni foglalkozásokon súlyosan mozgássérült gyerekek esetében is alkalmazzuk, nagyon bíztató eredményekkel. 

Gyakorlati tudnivalók:

A TKP foglalkozások sorozata. A 45 perces foglalkozásokra általában heti egy alkalommal, a tanévhez kötődve, délután kerül sor. 6-10 azonos korú gyermek (külön csoportok vannak az iskolába készülőnek és a 4 alsó tagozatos korosztálynak), barátságos környezetben, sok fejlesztő eszközzel berendezett teremben, testét és szellemét egyszerre ’tornáztatva’, jó hangulatban, észrevétlenül éri el mindazt, amit eddig ’tudományosan’ leírtunk. Szüleik egy aktív, kreatív, érdeklődő, motivált, egyre sikeresebb gyermeket tudnak terelgetni a módszerhez tartozó, ’szülőknek szóló ajánlások’ alapján.

Ha többet szeretnél megtudni, kattints ide: www.tanulasorommel.hu

Megszakítás