Úszás, gyógyúszás

TB-TÁMOGATÁS

Kattints a részletekért!

A foglalkozások jelenleg szünetelnek.

 

A Vadvirág Alapítvány vízi foglalkozásainak alapja a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG). A módszer kiválóan alkalmas arra, hogy az ügyes gyerekek még ügyesebbek legyenek. Emellett regressziós, hiánypótló és felzárkóztató szemléletű mozgásanyagával alkalmas az eltérő fejlődésmenetet mutató gyermekek tanulási, magatartási, beilleszkedési tüneteinek csökkentésére, ill. prevenciójára is.  Jelenleg mintegy 400 mozgást tartunk számon, amelyeket meghatározott sorrendben, összetételben és ismétlésszámban tanítunk 12-15 fős csoportokban úgy, hogy az a gyerekeknek minél több sikerélményt és örömet jelentsen. A feladatokhoz számos játékos segédeszközt használunk.

A fejlődés megmutatkozik a gyerekek viselkedésében, együttműködésében, magatartásában, egyensúlyreakcióiban, mozgáskoordinációjában, ritmusérzékében, figyelem-koncentrációjában, memóriájában, a mintamásolás készségében, szociális alkalmazkodásában és természetesen vízbiztonságában és úszástudásában.

A csoportok „átjárhatóak”, vagyis azt, hogy ki melyik csoportba jár, nem az év eleje és az év vége határozza meg, hanem a fejlődése. Ha az oktatók érettnek látják a gyermeket a továbblépésre, és más csoportban gondolják a gyermek további fejlődését biztosítottnak, akkor év közben is lehetőség van a váltásra.

Másik erősségünk, hogy az úszást biztosítani tudjuk 1-18 éves korig, vagyis mindig van lehetőség továbblépni. Arra törekszünk, hogy a gyermekek és fiatalok motivációja fennmaradjon és hosszú távon, belső igénnyé váljon a mozgás, fontos értékké az egészség.

Hogyan tudsz jelentkezni? Regisztrációs lapot kell kitöltened, az alapján tudjuk meghatározni a megfelelő csoportot.

>> jelentkezési lap <<

Itt láthatod, hol, mikor, milyen vízi foglalkozást tartunk:

>> órarend <<

A foglalkozás szeptembertől májusig tartanak. Nyáron intenzív heteket tartunk.

Gyermekedet az alábbi szakemberek terelgetik a helyes irányba:

Eőry Zsuzsanna:

HRG-gyógyúszás oktató, úszóedző, mozgásfejlesztő, gyógypedagógus;

Fazekas Bianka asszisztens;

Mozsgai Babett asszisztens;

Deák Réka asszisztens.

Csoportjaink:

  • Az óvodások, kisiskolások csoportbeosztását koruk és tudásszintjük határozza meg. Ők már önállóan, 2 vagy 3 úszásoktatóval ügyesednek a medencében. Tudásszinttől függően, differenciáltan tartjuk a foglalkozásokat. A foglalkozások változatosak, és alkalmazkodnak a résztvevők korosztályi sajátosságaihoz, így a motivációt a folyamatos sportolásra sikerül hosszú távon is ébren tartani.

Az arra jogosultak foglalkozásainkat TB-támogatással vehetik igénybe. Kérünk, hogy olvasd el a befizetéssel kapcsolatos tudnivalókat is!

Fontos! 

Amennyiben bizalmat szavazol a Vadvirág Alapítványnak, és az általunk alkalmazott módszereknek, és Te vagy gyermeked kedvet kapott megélni mindazt a változást, amihez a rendszeres mozgás hozzásegíthet, akkor jelentkezéseddel az alábbiakról is nyilatkozol:

  • megértettem, hogy a HRG-gyógyúszás szolgáltatást nyújtó Vadvirág Alapítvány kiegyensúlyozott működését csak úgy tudja biztosítani, ha a csoportok létszáma állandó. Ezért gyermekem jelentkezésével együtt vállalom, hogy a támogatói díjakat a mellékelt tájékoztatón található időpontokban megfizetem. Ezzel biztosítom gyermekem helyét a foglalkozásokon mindaddig, amíg a jelentkezést hivatalosan (e-mailben vagy írásban) le nem mondom. Erre minden hó végén van lehetőségem.
  • megértem azt is, hogy a havi díjak rendszeres befizetése a csoport fenntarthatóságát szolgálja, és
  • elfogadom, hogy a díj állandó és független attól, hogy gyermekem hányszor és milyen okból nem vett részt a foglalkozáson.
  • döntésemet a feltételek ismeretében, felelősségteljesen hoztam meg.
Megszakítás