Képességfelmérés

Alapítványunknál az alábbi vizsgálatra van lehetőség:

Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer:

Mi fán terem a DIFER?

Egyfajta teszt ez, amivel a kisdiákokok fejlődését, fejlettségét vizsgálják. Ezekre a vizsgálatokra általában a tanév első heteiben-hónapjaiban kerül sor. Megannyi kérdés merülhet fel vele kapcsolatban: miért van rá szükség, hogyan zajlik le, és milyen eredménnyel zárulhat a „vizsgálat”.

Egyetlen csoportban sincs két teljesen egyforma gyerek. A biológiailag hatévesek mentálisan valahol négy és nyolc év között lehetnek, ha hiszünk a különféle kutatások eredményeinek. Van, aki a mozgásban fejlettebb, van, aki egyszeri hallás után visszamond egy versikét, van olyan, akinek nagyon jó a ritmusérzéke, és olyan is, aki felismeri képről és megnevezi az összes fajta dinoszauruszt vagy éppen minden elhaladó autó márkáját. A nagyon különböző gyerekeknek végső soron mégis ugyanoda kell eljutniuk. El kell sajátítaniuk azokat az alapkészségeket, amelyek a későbbi önálló tanulást lehetővé teszik. Ahhoz azonban, hogy hatékony segítséget kapjanak, elengedhetetlen a lehető legpontosabban feltárni, hogy honnan is indul egy-egy tanuló.

Ha az iskolaérettség jelenti is a képzeletbeli rajtvonalat, a startpisztoly eldördülése után nem fog mindenki azonos sebességgel és azonos ütemben robogni a célig. Ennek pedig nem csupán az az oka, hogy eltérő a gyerekek fejlődési üteme, hanem az is, hogy másfajta fejlesztési szükségleteik vannak. Az alapkészségek nagyon jó, stabil megalapozása elengedhetetlenül fontos, annak hiányában ugyanis rengeteg iskolai, tanulási kudarc érheti a gyermeket, ami jövőjére, életesélyeire is kihat.

A DIFER feltérképezi az írásmozgás-koordináció fejlettségét, amely az íráskészség elsajátításának előfeltétele. Megnézi a beszédhanghallást, amelynek fejlettsége az olvasási készséget határozza meg; a relációszókincs fejlettségét, amely a nyelvi információk vételéhez szükséges. Vizsgálja a matematika tanulásához elengedhetetlen elemi számolási készséget, valamint a tapasztalati következtetést és a tapasztalati összefüggés-kezelést, mely a kritikus tanulás feltétele. Méri továbbá a beilleszkedéshez, együttéléshez szükséges elemi szociális készségek szintjét. 

A DIFER megítélése nagyon ellentmondásos. Sok pedagógus támogatja, helyesli az egységes vizsgálati rendszert, s az alapkészségek szintjének mérésére, kontrollálására alkalmasnak tartják. Értékelik, hogy megmutatja a hiányosságokat, s iránymutatással szolgál a további teendőket illetően.

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://www.koloknet.hu/files/347_difer_teszt_cikkbe.jpg”.

A DIFER további előnye, hogy az egyes tanulók mérési eredményei és az országos átlag alapján láthatóvá válik, hogy milyen a gyerekek képességeinek általános fejlettségi foka. Ez az adat pedig az alsó tagozatos követelmények újragondolásához, esetleges átstrukturálásához is alapot nyújthat annak érdekében, hogy az alsó tagozatból kikerülő gyermekek alapképességei minél stabilabbak és jobb színvonalúak legyenek. Ugyanakkor a DIFER hátrányának róják fel, hogy hosszú, több alkalommal végezhető csak el, s így az oktatásra szánt idő megrövidül, a gyerekek kiesnek a tanítás ritmusából. (A hosszúság azt jelenti, hogy háromszor 20-40 percet kell szánni egy vizsgálatra, még ha ez csoportosan is végezhető.) Ezért alkalmazzák szívesebben inkább a DIFER rövid változatát.

Szülőként fontos tudni, hogy ez a vizsgálat elsősorban a pedagógusnak szól, az eredmény az ő munkáját kell, hogy segítse. Semmiképpen sem célja, hogy a tanulók fejlettségét minősítse, rájuk nézve semmilyen negatív következménye nem lehet.

A Vadvirág Alapítvány szakembere egyéni vizsgálat során 60 percben méri fel a gyermeket. 20-20-20 perces etapok betartásával. Szülők nélkül zajlik a vizsgálat, egy asszisztens részvételével.

A vizsgálat időtartama: körülbelül 60 perc.

Vizsgálat díja: 7.000 Ft. 

Eredmény várható egy-két héten belül. Személyes konzultáción meg lehet vitatni a szakemberrel. (Ez a konzultáció már ingyenes.) 

Vizsgálati időpont telefonon vagy emailben az ügyfélszolgálattól kérhető. 

https://vadviragalapitvany.hu/kapcsolat/

Megbeszélés alapján a helyszín a Vadvirág Alapítvány központja: Kaposvár, Fő u. 57.

Csizmadia Maya – gyógypedagógus, pszichopedagógus, okleveles neveléstudományi bölcsész. 

SZAKMAILAG, EMBERILEG ELHIVATOTT SZAKEMBER VÁRJA  A HOZZÁNK JELENTKEZŐKET.

>> jelentkezési lap <<

Megszakítás