EFOP-1.3.5-16-2016-00672                  

Pályázó neve: VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY A SÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a Vadvirág Alapítvány közreműködésével

Támogatás összege (Ft): 24 674 725

Támogatás mértéke: 100 %

Összköltség (Ft): 24 674 725 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 05. 01. 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.07.30.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:  2020.10.29.

A projekt szakmai tartalma:

A projekt által elérni kívánt célcsoport a hátrányos helyzetben élő fiatalok, illetve az idősebb, 60 év feletti korosztály, továbbá a társadalom egésze, akiket akár önkéntes tevékenységek során kívánunk bevonni projektünkbe. Az önkéntes tevékenységekkel érzékenyebbé kívánjuk tenni a programba bevont önkéntes fiatalokat a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok irányába. A bevont időseket tapasztalataik átadására bíztatja és a fiatalok ilyen közegben való megismerése révén közelebb szeretné hozni az időseket a fiatalabb korosztályhoz, ami által csökkenthetőek a generációs szakadékok.  A hátrányos helyzetű fiatalok esetében célunk elérni, hogy elősegítsük a könnyebb társadalomba történő integrálódásukat, amelyhez nagy segítséget nyújtanak képzéseink.

A projekt célja a helyi közösségben a társadalmi együttműködés fejlesztése és a társadalmi szolidaritás erősítése, a társadalmi kirekesztés csökkentése, a fogyatékkal élők és épek közös tevékenységen keresztül való találkozása, épek részéről a segítségnyújtás humánus módjának a megtanulása. Ösztönzően hat a fogyatékkal élő és nem fogyatékos fiatalok közötti kapcsolatra, értékteremtő programot nyújt mindkét fél számára.

Szükségesnek érezzük a projekt lebonyolítását, hiszen az idősebb korosztály elmagányosodása, a hátrányos helyzetből adódó megkülönböztetés szinte általános probléma a társadalom életében, amelyet csak is kizárólag olyan programokkal lehet orvosolni, amelyek során a különböző jellegű és tematikájú események egymást kiegészítő, szinergikus hatást gyakorolnak a jelenlévőkre, illetve a projekt sikerességére. Összegezve célunk a társadalmi szolidaritás erősítése, önkéntes lehetőségek biztosítása, helyi kisközösségek megerősítése, iskolájukat befejező sérült fiatalok közösségben tartása, 60 éven felüliek aktívan tartása, bevonásuk közösségi programokba.

6 képzés, összesen 10 550 óra

Megszakítás