EFOP-1.2.1- 15-2016- 00560

Pályázó neve: VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY A SÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Projekt címe: Családi védőháló kialakítása Kaposváron a Vadvirág Alapítvány közreműködésével

Támogatás összege (Ft): 39 991 120

Támogatás mértéke: 100 %

Összköltség (Ft): 39 991 120

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.03.01.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2019.06.01.

A projekt szakmai tartalma:

A projekt 2 megvalósítási helyszíne Kaposvár és Csurgó. A megyeszékhelyen él a legtöbb hátrányos helyzetű fiatal, Csurgó pedig egy hátrányos helyzetű, komplex programmal fejlesztendő járásban található település. Így nagyszámú
sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családot tudunk elérni programjainkkal.

A projekt célja 4 nagyrendezvényt tartani, időben elosztva a projektmegvalósítás két éve alatt. Emellett megszervezésre kerül 24
csoportfoglalkozás és 24 kiscsoportos foglalkozás is, melyek célja a Felhívásban megjelölt prioritások közül

  • A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési,
    válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
  • A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
  • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
  • Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények
    tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal való kapcsolódás biztosítása.

Kiemelt célunk a fiatalok családi életre való felkészítése, családi közösségépítő programok szervezése, gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadások megtartása és a nehéz helyzetben lévő családok
segítése. A programok többségét Kaposváron tervezzük megtartani, Csurgón pedig a csoportfoglalkozások és kiscsoportos foglalkozások kisebb részét.

A projekt során tartunk a projekt céljaihoz kapcsolódó képzéseket (életvezetési tréning, személyiségfejlesztő tréning, családi életre felkészítő tréningek, képzések) is, összesen 7200 órát. Jól lehatárolt szegmentumokat hívunk meg ezekre a képzésekre, mellyel biztosítjuk a lemorzsolódás alacsony értékét. A toborzásban itt is segítséget nyújtanak az együttműködő szervezetek.

Megszakítás