Vadvirág Alapítvány

2018. szeptember 21. péntek, Máté, Mirella

TKP ─ Tanulási stratégia

gyerekeknek_3  TKP-motivációs és tanulás stratégiai kurzus  két korcsoportnak ajánljuk: 5─6. és 7─8. osztályosoknak. A tinédzserkurzuson: 

  • Megtapasztalhatók azok a tanulási módszerek, amelyekkel a fiatalok a leghatékonyabban tudnak haladni, fejlődni  a tanulásban és azon túl.
  • Megtanulható, miként mozgósítsák belső erőiket, hogyan motiválják magukat a tanulásra.
  • Megtudható, hogy a kudarcaikat miként fordíthatják a javukra, és sikereikből hogyan tanulhatnak a legtöbbet.
  • Elsajátítható a modern tanulástechnikai eszközök használata, amelyek nélkülözhetetlenné váltak mai világunkban
  • Felfedezhetővé válnak saját képességeik, talentumaik, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat nem csak iskolai tanulmányaikban, hanem az élet minden területén!☺

 A kurzus havonta 3 alkalmas foglalkozássorozat, heti egy alkalommal, 1x75 perces foglalkozásokkal. A csoportlétszám max. tíz fő. Csoportjaink 2017. október 02.-án indulnak Kaposváron. 

Ízelítő a programból:         

  • Tanulói énkép, a tanulási szokások és a tanuláshoz fűződő érzelmek felmérése
  • A TKP stratégiai tuning megismerése és saját élményeken alapuló megértése
  • Felkészítés a sikeres felelésre, a hatékony tanórai munkára, az egyéni, páros és csoportmunkára, a témazáró dolgozatra, a röpdolgozatra, a vizsgára, a kiselőadásra, a PPT-előadásra, a javító feleletre és a verstanulásra.
  • Hogyan tanuljam a különböző tantárgyakat?
  • A gondolkodás, logika, kreativitás, kritika, kommunikáció, koncentráció, emlékezet meglevő képességeinek kiaknázása, fejlesztése. Hatékony jegyzet-, vázlat-, gondolattérképés projektterv-készítés.

 TKP ─ Tanulási stratégia és motiváció tábor szervezésével lehetőséget adunk az ország bármely pontján élő diákoknak arra, hogy a 30 órás anyagát elsajátíthassák.

A három-, illetve négynapos táborok időpontját az iskolai szünetekhez igazítjuk. 

Rövidített, hétvégi programunkat azoknak ajánljuk, akik rövid idő alatt a leglényegesebb TKP - Tanulási startégiai ismereteket szeretnék elsajátítani. 

A táborok hossza, tartalma az igényekhez igazítva változhat.