Vadvirág Alapítvány

2018. szeptember 21. péntek, Máté, Mirella

Családi védőháló

 

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

EFOP-1.2.1- 15-2016- 00560

Pályázó neve: VADVIRÁG ALAPÍTVÁNY A SÉRÜLT GYERMEKEK INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Projekt címe: Családi védőháló kialakítása Kaposváron a Vadvirág Alapítvány közreműködésével

Támogatás összege (Ft): 39 991 120

Összköltség (Ft): 39 991 120

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.03.01.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2019.06.01.

A projekt szakmai tartalma: 

A projekt 2 megvalósítási helyszíne Kaposvár és Csurgó. A megyeszékhelyen 
él a legtöbb hátrányos helyzetű fiatal, Csurgó pedig egy hátrányos helyzetű, 
komplex programmal fejlesztendő járásban található település. Így nagyszámú 
sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családot tudunk elérni programjainkkal. 
A projekt célja 4 nagyrendezvényt tartani, időben elosztva a 
projektmegvalósítás két éve alatt. Emellett megszervezésre kerül 24 
csoportfoglalkozás és 24 kiscsoportos foglalkozás is, melyek célja a 
Felhívásban megjelölt prioritások közül 

 • A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a 
  családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, 
  válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
 • A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és 
  kompetencia-fejlesztés.
 • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a 
  generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció 
  aktívabb bevonásának elősegítésével.
 • Sajátos vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, 
  helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények 
  tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal. 
  való kapcsolódás biztosítása.


Kiemelt célunk a fiatalok családi életre való felkészítése, családi 
közösségépítő programok szervezése, gyermekneveléssel, gondozással 
kapcsolatos tanácsadások megtartása és a nehéz helyzetben lévő családok 
segítése. A programok többségét Kaposváron tervezzük megtartani, Csurgón 
pedig a csoportfoglalkozások és kiscsoportos foglalkozások kisebb részét. 
A projekt során tartunk a projekt céljaihoz kapcsolódó képzéseket 
(életvezetési tréning, személyiségfejlesztő tréning, családi életre felkészítő 
tréningek, képzések) is, összesen 7200 órát. Jól lehatárolt szegmentumokat 
hívunk meg ezekre a képzésekre, mellyel biztosítjuk a lemorzsolódás alacsony 
értékét. A toborzásban itt is segítséget nyújtanak az együttműködő 
szervezetek.